EXPO LIMHAMN, 
10 – 11 mars MALMÖ

Bostads- & Inspirationsmässa kryddad med konst!

Mässan är förlagd på Limhamns Folkets hus.

Öppet för publik:
Lördag 10 mars – 11-15
Söndag 11 mars – 11-15

Linnégatan 61, 216 14 Limhamn